BHV Vlam
BRN Brandbeveiliging bhv training

BHV trainingen

Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een BHV’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen. Of hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet geven. Zo zorgt hij ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen.

Artikel 3 uit de Arbo-wet geeft aan dat:
“De werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.”

Dit houdt in dat de werkgever moet zorgen voor optimale werkomstandigheden voor zijn medewerkers binnen het bedrijf.

Om aan deze verplichting te voldoen, moeten werkgevers zich laten bijstaan door één of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners (artikel 15 Arbo-wet).

Voor alle duidelijkheid wordt daaraan toegevoegd dat het verlenen van de bijstand in elk geval inhoudt:
“Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.”

Om die taken naar behoren te vervullen en goede BHV trainingen te kunnen geven, moeten de bedrijfshulpverleners adequaat zijn opgeleid en uitgerust. Daarnaast moeten ze voldoende in aantal aanwezig en goed georganiseerd zijn.

Inhoud training

De belangrijkste maatgevende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de opzet van de BHV zijn:

 • De aard, grootte en ligging van de organisatie.
 • De in de organisatie aanwezige gevaren (ook gevaren vanuit de omgeving) en de voor de organisatie maatgevende brand-scenario’s.
 • Het aantal aanwezige werknemers en anderen (inclusief de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn).
 • Het aantal niet zelfredzame personen (zij die zichzelf in een noodgeval niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen).
 • De opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten.
 • De aanwezigheid van een infrastructuur op het gebied van arbeidsomstandigheden.
 • De samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties.
 • De aantoonbare aanwezige deskundigheid.
 • Eerste hulp geven bij ongevallen.
 • Brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken.
 • Alarmeren en evacueren van alle personen in het bedrijf in noodsituaties.

Als de BHV’er de brand of het ongeval niet (meer) aan kan, moet de werkgever ervoor zorgen dat er hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen: politie, brandweer of ambulance.

Bent u geïnteresseerd in een van onze trainingen?