[searchandfilter id="149"]

Blusmiddelen en noodverlichting

Wij van BRN Brandbeveiliging verzorgen ook de levering en het onderhoud van blusmiddelen zoals slanghaspels, blustoestellen en droge blusleidingen. Een eigenaar/gebruiker van een gebouw moet kunnen aantonen dat slanghaspels, blustoestellen en droge blusleidingen adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd worden. Als dit wordt uitgevoerd door een erkend REOB bedrijf, kan de eigenaar/gebruiker eenvoudig aantonen dat e.e.a. in orde is. Als onderhoud niet door één van de ca. 150 erkende REOB onderhoudsbedrijven wordt uitgevoerd, is het voor een eigenaar/gebruiker lastig aan te tonen dat de blusmiddelen adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd worden. Om voor onze relaties en klanten dit onderhoud op een juiste gecertificeerde manier uit te voeren zijn wij aangesloten bij REOB.

Bij een erkend (gecertificeerd) REOB bedrijf is er sprake van een continue controle waardoor er blijvend vertrouwen kan zijn dat de monteurs het onderhoud volgens de voorschriften uitvoeren.

Van de volgende zekerheden kunt u uit gaan:
• Het bedrijf wordt jaarlijks beoordeeld door een certificatie-instelling (b.v. CIBV)
• De certificatie-instelling beoordeelt of het REOB bedrijf de interne organisatie zodanig onder controle heeft dat onderhoud altijd volgens de norm en het certificatieschema wordt uitgevoerd
• Het bedrijf zorgt ervoor dat de monteurs jaarlijks worden bijgeschoold in de nieuwste voorschriften en technieken
• Jaarlijks controleert de certificatie-instelling door middel van een steekproef het uitgevoerde onderhoudswerk
• Als de certificatie-instelling constateert dat desondanks het onderhoud aan bijvoorbeeld de blusmiddelen niet volgens de norm wordt uitgevoerd, moet het REOB bedrijf terstond maatregelen treffen om e.e.a. te verhelpen; indien het REOB bedrijf geen maatregelen treft, volgt schorsing en uiteindelijk intrekking van de certificatie. Door deze samenwerking kan BRN Brandbeveiliging de kwaliteit waarborgen en u de zorg verlenen die u van ons gewend bent.

Voor een overzicht van onze diensten kijk op de hoofdpagina, zie bhvtrainingenwoerden.nl voor meer trainingen. Of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bent u geïntereseerd in een van onze trainingen? Schrijf u in