BHV Vlam
BRN Brandbeveiliging bhv training

BHV trainingen in Woerden

Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een BHV’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen. Of hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet geven. Zo zorgt hij ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen.

Inhoud BHV trainingen

De belangrijkste maatgevende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de opzet van de BHV zijn:

 • De aard, grootte en ligging van de organisatie.
 • De in de organisatie aanwezige gevaren (ook gevaren vanuit de omgeving) en de voor de organisatie maatgevende brand-scenario’s.
 • Het aantal aanwezige werknemers en anderen (inclusief de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn).
 • Het aantal niet zelfredzame personen (zij die zichzelf in een noodgeval niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen).
 • De opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten.
 • De aanwezigheid van een infrastructuur op het gebied van arbeidsomstandigheden.
 • De samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties.
 • De aantoonbare aanwezige deskundigheid.
 • Eerste hulp geven bij ongevallen.
 • Brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken.
 • Alarmeren en evacueren van alle personen in het bedrijf in noodsituaties.

Als de BHV’er de brand of het ongeval niet (meer) aan kan, moet de werkgever ervoor zorgen dat er hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen: politie, brandweer of ambulance.

Bekijk ons gehele cursusaanbod inclusief beschikbare data

BHV Trainingen in Woerden

Onze filosofie

Kernwoorden binnen ons bedrijf zijn praktijkgericht, op de eigen werkplek, betrouwbaar, flexibel en persoonlijk. Wij staan ervoor om mensen op een praktische manier te scholen in hoe zij dienen om te gaan met realistische en stressvolle situaties die zij in hun dagelijkse werkomgeving tegen kunnen komen. Daarnaast willen we bedrijven en instellingen een stuk bewuster maken van de risico’s op de werkplek. Uniek op dit gebied is de nazorg die wij bedrijven en instellingen bieden.

Lees verder over onze filosofie en aanpak​

BRN geeft ook online BHV trainingen

Naast fysieke BHV trainingen geeft BRN nu ook een interactieve online BHV trainingen. Met zuiver beeld en geluid kunnen uw medewerkers de BHV training op een gemakkelijke manier volgen. Onze instructeurs nemen uw BHV’ers op een interactieve manier mee en frissen alle kennis weer op.

Bekijk voor meer informatie de onderstaande video. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Artikel 3 uit de Arbo-wet geeft aan dat:
“De werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.”

Dit houdt in dat de werkgever moet zorgen voor optimale werkomstandigheden voor zijn medewerkers binnen het bedrijf.

Om aan deze verplichting te voldoen, moeten werkgevers zich laten bijstaan door één of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners (artikel 15 Arbo-wet).

Voor alle duidelijkheid wordt daaraan toegevoegd dat het verlenen van de bijstand in elk geval inhoudt:
“Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.”

Om die taken naar behoren te vervullen en goede BHV trainingen te kunnen geven, moeten de bedrijfshulpverleners adequaat zijn opgeleid en uitgerust. Daarnaast moeten ze voldoende in aantal aanwezig en goed georganiseerd zijn.

Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven voor een BHV training?

Bent u geïnteresseerd in een van onze trainingen?