BHV Vlam
BRN Brandbeveiliging blusmiddelen

Blusmiddelen

Wij leveren en onderhouden uw blusmiddelen zoals brandslanghaspels, blustoestellen en het jaarlijkse onderhoud aan de droge blusleidingen. Als eigenaar/gebruiker van een gebouw bent u verplicht aan te tonen dat deze middelen adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd worden. Wij realiseren dit onderhoud op een juiste en gecertificeerde manier voor u. Wij zijn aangesloten bij REOB en dus kunt u rekenen op continue controle en gecontroleerde blusmiddelen.

Blusmiddelen en noodverlichting

Wanneer de controle en het onderhouden van uw blusmiddelen gedaan wordt door een erkend REOB bedrijf, kan u als eigenaar eenvoudig aantonen dat e.e.a. in orde is. Als onderhoud niet door één van de ca. 150 erkende REOB onderhoudsbedrijven wordt uitgevoerd, is het voor de eigenaar/gebruiker lastig aan te tonen dat de

blusmiddelen adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd worden.

Om voor onze relaties en klanten dit onderhoud op een juiste gecertificeerde manier uit te voeren zijn wij aangesloten bij REOB. Bij een erkend (gecertificeerd) REOB bedrijf is er sprake van een continue controle waardoor er blijvend vertrouwen kan zijn dat de monteurs het onderhoud volgens de voorschriften uitvoeren.

Van de volgende zekerheden kunt u uit gaan:

  • Het bedrijf wordt jaarlijks beoordeeld door een certificatie-instelling (b.v. CIBV)
  • De certificatie-instelling beoordeelt of het REOB bedrijf de interne organisatie zodanig onder controle heeft dat onderhoud altijd volgens de norm en het certificatieschema wordt uitgevoerd.
  • Het bedrijf zorgt ervoor dat de monteurs jaarlijks worden bijgeschoold in de nieuwste voorschriften en technieken.
  • Jaarlijks controleert de certificatie-instelling door middel van een steekproef het uitgevoerde onderhoudswerk.
  • Als de certificatie-instelling constateert dat desondanks het onderhoud aan bijvoorbeeld de blusmiddelen niet volgens de norm wordt uitgevoerd, moet het REOB bedrijf terstond maatregelen treffen om e.e.a. te verhelpen; indien het REOB bedrijf geen maatregelen treft, volgt schorsing en uiteindelijk intrekking van de certificatie. Door deze samenwerking kan BRN Brandbeveiliging de kwaliteit waarborgen en u de zorg verlenen die u van ons gewend bent.

Bent u geïnteresseerd in een van onze trainingen?